Rhoda The Rose

posted in: Sermon | 0

Kisah Para Rasul 12:5, 11-17 | Pdt. Paulus Surya Dalam Alkitab, ada beberapa contohnya, antara lain: a. Miriam saat berumur antara 7-12 tahun, menjaga Musa adiknya yang diletakkan di sungai Nil di mana Musa kelak menjadi pemimpin besar bangsa Israel … Continued

Living in Righteousness

posted in: Sermon | 0

Amsal 11:1-4 | Pdt. Paulus Surya   “Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.” (ayat 4). Yang dimaksud dengan “hari kemurkaan” di sini adalah pengadilan Tuhan baik di dunia sekarang ini maupun yang pasti saat … Continued