Training Guru Sekolah Minggu

posted in: News | 0

Apakah Anda tertarik untuk melayani dalam Sunday school?

Kami mengundang Anda untuk mengikuti Teachers Training pada hari Minggu, 3 Apr—1 May (5 sessions), pukul 13.00-15.00.

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Bpk Eka Kartawijaya (0401 217 960).